Norway – Stavanger, Vedlikeholdstekniker MWD

Halliburton

Jobbeschreibung
Halliburton sin avdeling Sperry-MWD opplever vi økt arbeidsmengde og har i den forbindelse behov for verkstedsteknikere. Sperry-MWD verksted utfører service og vedlikehold på MWD sensorer. Vi jobber med korte friste for klargjøring av utstyr til offshore operasjoner samt meget strenge krav til kvalitet og sikkerhet. Arbeidsoppgaver: Inspeksjon, bygging, testing og vedlikehold av MWD utstyr. Det er variasjoner fra helmekaniske tool til rene elektroniske sensorer, dette utstyret er en del av borestrengen ved boring og må rengjøres, inspiseres og vedlikeholdes i verkstedene. Det er varierte oppgaver fra grov mekanikk til elektronikk og lodding på El lab. Mye dokumentasjons- og kvalit ...View More